Web Yazılım Danışmanlık Hizmetleri

Yeni nesil web uygulamalarını yaratmakta geniş bir ufuk açıyoruz. Bizi heyecanlandıran bu yeni teknolojiler, günümüzde çeşitlenerek artış gösteren yeni nesil uygulamalar ve web’ de ortaya çıkan yeni standartlara verdiğimiz önem günümüz teknolojilerini yakından takip etmemizi sağlamaktadır. AREA olarak yenilikçi hizmetler geliştirmeyi ve günümüz teknolojilerle yazılımları geliştirmeyi, geliştirmiş olduğumuz bu yazılımları sizlerin beğenisine sunmayı amaçlıyoruz.

Pazarda kendilerine kalıcı yer edinmek isteyen firmalar ve kurumlar, iş süreçlerinin yönetim ve takibinde bilgi teknolojilerinden verimli ve ekonomik bir şekilde yararlanmak zorundadırlar. Bunun farkında olan firmalar ve kurumlar, satış, satın alma, ihracat, muhasebe, raporlama gibi temel iş yazılımlarının yanı sıra, değişik firmalarca üretilen kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, şirket içi ve dışı iletişim, arşivleme gibi yazılımlarla sektörel otomasyon yazılımlarını yaygın olarak kullanmaktadır.

Hızla gelişen ve değişen iş ortamının ortaya çıkardığı, hazır paket yazılımların standart yapıları ile çözülemeyen bu ihtiyaçlar, firmaların iş süreçlerine uygun özel yazılımların geliştirilmesi veya paket ürünlerin uyarlanması yönünde sayısız özel proje ortaya çıkarmaktadır. Bizler AREA olarak bu talep ve ihtiyaçlara uygun özel çözümleri başarılı bir şekilde üretiyoruz.