KVKK Hizmetleri

Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında hazırlanan KVKK tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir ve 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul gören metin kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi Teknolojileri Sisteminizde bu konuda alınması gereken önlemler ve yapılması gereken prosedürler vardır,

Veri toplayan tüm kuruluşların verilerin korunması, işlenmesi, paylaşılması, imhası, yönetilmesi ve erişim sorumluluklarını kapsayan tüm sınır ve kuralları Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na bağlıdır. Bu kanuna kısaca KVKK denir. Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar, bu kanun ile düzenlenmiştir. Müşteri bilgisi barındıran her kurumsal yapı, bu kanuna tabiidir.

AREA, bu konuda firmanıza gerekli çözümleri aktararak minimum maliyet maksimum fayda amacını güderek firmanıza destek ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir,