Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri Nedir?

Bilgiyi toplamak, depolamak, değerlendirmek, işe yarar doğru bilgiyi ayıklamak bu bilgileri zamanında ve etkin bir şekilde kullanmak için gerekli olan teknolojileri kapsar.

Bilgi Teknolojilerinin Faydaları Nelerdir?

Verimlilikte Artış, Yükselen Kalite, Daha Etkin Çalışma, Üretimde Otomasyon, Daha Doğru Tahminler, Doğru Ve Zamanında Karar Verme, Maliyetlerde Azalma, Bilgi Akışı, Hız, Rekabet Avantajı, Zaman Kazancı, Mobilite Olabilme, Üretim Süresinde Kısalma, Stok Süresini Azaltma, Daha Doğru Kontrol, Daha Kaliteli Üretim Ve Yönetim, Gelişmiş Lojistik.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Konuları Nelerdir?

Bilgi Teknolojileri Politikalarının Belirlenmesi ( Güvenlik, Uygulama, İletişim, Yedekleme, Eğitim )

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Bilgi Teknolojileri Hedeflerinin Belirlenmesi ve Doğru Yatırımların Yapılması

Bilgi Teknolojileri Envanteri Çıkarılması

Mevcut Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

Bilgi Teknolojileri İhtiyaç Analizi Çıkarılması ( Hardware, Software )

Kullanıcı Rolleri Ve Yetkilerinin Belirlenmesi

Yazılım Ve Donanım ile İlgili Alınan Hizmetlerin Maliyet Analizi, Hizmet Süreleri Ve Alternatiflerinin Belirlenmesi

Satın Alma Sürecinde Alternatiflerin Değerlendirilmesi Ve Satın Alma Koşullarının Belirlenerek Planlamanın Yapılması

Doğru Bilgi Teknolojileri Yatırımı Nasıl Yapılır?

Yatırımlarınızı büyüme hızınızı ve gelecek ihtiyaçlarınızı düşünerek yapmalısınız,

Seçilen teknoloji ölçeklenebilir olmalıdır,

Bilgi Teknolojileri konusunda doğru karar vererek doğru yatırım yapmak için bu konuda Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmeti almalısınız,

En Sık Karşılaşılan Bilgi Teknolojileri Sorunları Nelerdir?

Veri Kaybından Kaynaklanan Sorunlar

Yanlış Veriden Kaynaklanan Sorunlar

Eksik Veriden Kaynaklanan Sorunlar

Eğitim Ve Uygulama Sorunları

Yanlış Yatırım Sorunları

Yanlış Planlama Ve Eksik Teknoloji Kullanımı

Yazılım Ve Donanım Seçimi Sorunları

Kullanılan Ve İstenen Teknolojilerin Birbirleriyle Ters Orantıları