Kurumsal Kimlik Hizmetleri

Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, firma ve kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır. Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

Kurumsal Kimlik kurumunuza şunları sağlar;

Firma adınızın hafızalara hızlı ve kolay yol ile yerleşmesini,

Firma yapınızın görsel hızda aktarılması,

Ürün ve hizmetlerinizin güvenilirliğini,

İlk bakışta rakiplerinizden ayrılmanızı.

Logo kurumsal kimliğinizin bizzat bedenidir. İyi bir logo, bir firma için en akılcı ve getirisi olan yatırımdır. “Kaliteli hizmet veren bir firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır” anlayışına dünyanın tüm kurumsal başarı öykülerinde rastlarız. Her yerde kullanabileceğiniz bir kimlik ögesi olup şu özellikleri taşımalıdır:

Sektörde benzersiz olmalıdır.

Maksimum bilgiyi minimum sürede vermelidir.

Mümkün olan en geniş kitle tarafından algılanabilmelidir.

Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olmalıdır.

Firmanızın “ruhunu” yansıtmalı, somutlaştırmalıdır.

Bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilmelidir.