Danışmanlık Hizmetleri

AREA, işletmeler üzerindeki yükü hafifletmek veya tamamen üzerine almak için çeşitli çözümler sunmaktadır.

İşletmelerin Mevcut Bilgi Teknolojileri omurgasının korunması ve ileriye dönük çözümler sunulması noktasına yönelik olarak Danışmanlık Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları devreye girmektedir.

Birer yıllık periyotlarla düzenlenen Bakım Anlaşmaları işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli bölümlemeler göstermektedir.

AREA, şirketlerin ve şirketleri oluşturan bireylerin en yeni teknik bilgileri edinerek mevcut donanımlarını veya kurulacak yeni teknolojik donanımları kullanmaları ve uygulama yapabilmeleri amacı ile eğitim, destek ve bunlara bağlı gelişmelere açık Bilgi Teknolojileri danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı Hizmetlerinin, benzer bir yapısı olan Bilgi Teknolojileri Danışmanlık hizmetlerimiz, kurumsal olarak firma yapısı içinde Bilgi Teknolojileri destek kadrosuna her an ihtiyaç hissetmeyen ama yine de bu hizmet yapısına ve prensiplerine uygun profesyonel destek almak isteyen firmaların amaç ve ihtiyaçlarına en uygun hizmeti sunar.

AREA Öncelikli Olarak;

  • Şirket yapısını yetkin kadrosu ile belirler.
  • Şirket ihtiyaçlarını belirler ve yorumlayarak raporlar.
  • Şirket mevcut bilgi işlem yapısını raporlar ve ihtiyaçları en verimli olacak şekilde sunar.
  • Tüm altyapı ihtiyaçlarını karşılar ve kurulumunu sağlar.

  • Kurulan sistemin devamlılığını ve kritik seviyeleri göz önünde bulundurarak bütün yapıyı buna göre yönetir.

  • İhtiyaç olan birimlerde eğitim ve destek uzman kadrosu ile sağlanır.

  • Uzman kadro, danışmanlık aldığı şirketin sadece ihtiyaçları olduğu zamanda değil, tamamen programlanmış zamanlarda ve belirlenen uzman kadro ile sürekli kaliteli hizmet anlayışı ilkesiyle Bilgi Teknolojileri Danışmanlık hizmeti verir.
  • Yıl içinde belirli periyotlarla sistem raporu sunar.

  • Yıllık periyotlarla devamlılık arz eden Bilgi Teknolojileri Danışmanlık hizmetleri, her yıl sonunda o yıl içinde yapılan tüm hizmetlerin ve gelişmelerin detaylı raporunu sunar.