Olağan Dışı Durum Hizmetleri

Günümüz rekabet koşullarında bir işletmenin Bilgi Teknolojileri sisteminin çalışamaz hale gelmesi, işletmenin işleyişini doğrudan etkileyecektir, işletmenizin hizmetlerini yürütememe ve hayati verileri kaybetmek gibi kötü bir sonuca gitmiş ise, etkin bir olağandışı durum politikası, firmanızın sistemlerinin uzun süreli çalışmamasından kaynaklanan dolaylı ya da dolaysız maddi kayıplardan korumaya yardımcı olur.

AREA böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız durumunda firmanıza zaman fark etmeksizin destek vermektedir.